Rate this item
(0 votes)

Одговара за Самостоен или on line систем, Вградена SOR Mifare функција, подесување рок на валидност, можност за отклучување со клуч

  • Manufacturer: Soyal
  • Made in: Taiwan