Rate this item
(0 votes)

не вознемирувај( Внатрешна единица)

Rate this item
(0 votes)

Не вознемирувај(Надворешна единица)

Rate this item
(0 votes)

Елегантен дизајн, лесна инсталација

Rate this item
(0 votes)

Овозможува значително намалување на ел. енергија, меморија до 1200 настани

  • Manufacturer: Soyal
  • Made in: Taiwan
Rate this item
(0 votes)

Не Вознемирувај - за НАДВОРЕШНА употреба

  • Manufacturer: Soyal
  • Made in: Taiwan
Rate this item
(0 votes)

Не Вознемирувај - за ВНАТРЕШНА употреба

  • Manufacturer: Soyal
  • Made in: Taiwan