Научете како се користат 
SOYAL контролерите

Погледнете →

Корисници: 1024; Настани: 1200

Корисници: 1024; Настани: 1200

 

 

ДОБРОДОЈДОВТЕ НА

ОФИЦИЈАЛНАТА СТАНА ЗА

SOYAL
КОНТРОЛА НА ПРИСТАП

МАКЕДОНИЈА

 

ПОСЕТЕТЕ ЈА

ОФИЦИЈАЛНАТА СТРАНА ЗА 

SOYAL
КОНТРОЛА НА ПРИСТАП

ЗА АЛБАНИЈА

Контрола на пристап - Македонија

Одговара за Самостоен или on line систем, Вградена SOR Mifare функција, подесување рок на валидност, можност за отклучување со клуч

Published in Naslovna

Одговара за Самостоен или on line систем, Вградена SOR Mifare функција, подесување рок на валидност, можност за отклучување со клуч