Научете како се користат 
SOYAL контролерите

Погледнете →

Корисници: 1024; Настани: 1200

Корисници: 1024; Настани: 1200

 

 

ДОБРОДОЈДОВТЕ НА

ОФИЦИЈАЛНАТА СТАНА ЗА

SOYAL
КОНТРОЛА НА ПРИСТАП

МАКЕДОНИЈА

 

ПОСЕТЕТЕ ЈА

ОФИЦИЈАЛНАТА СТРАНА ЗА 

SOYAL
КОНТРОЛА НА ПРИСТАП

ЗА АЛБАНИЈА

Контрола на пристап - Македонија

Одговара за Самостоен или on line систем, Вградена SOR Mifare функција, подесување рок на валидност, можност за отклучување со клуч

Published in Naslovna

Не Вознемирувај - за НАДВОРЕШНА употреба

Не Вознемирувај - за ВНАТРЕШНА употреба

Одговара за Самостоен или on line систем, Вградена SOR Mifare функција, подесување рок на валидност, можност за отклучување со клуч